W Ewangelii znajduje się scena, gdy czwórka przyjaciół przynosi Jezusowi sparaliżowanego człowieka (Mk 2,1-12). „On, widząc ich wiarę” odpuszcza choremu grzechy i uzdrawia go.

Pragniemy zaproponować wszystkim, którzy wierzą w moc modlitwy, zanoszonej z miłością i zatroskaniem o potrzebujących, włączenie się do „Skrzynki intencji”. Tak, więc - Drogi Przyjacielu - jeśli masz jakąś specjalną intencję, ważna sprawę, szukasz drogi życia, sensu, światła w ciemnościach; jeśli czujesz się zagubiony(a), potrzebujesz umocnienia w cierpieniu duszy czy ciała... i chcesz, byśmy tę Twoją intencję, sprawę czy osobę otoczyli modlitwą - wpisz swoją prośbę, a my wspólnie na modlitewnym spotkaniu Diakonii Modlitwy będziemy gorąco prosili Boga o wysłuchanie zanoszonych intencji, jeśli są zgodne z Jego wolą.

Z pamięcią w modlitwie
ks. Dariusz